اصول اعتقادى شيعه وام گرفته از يهوديت است
مهمترين كتاب شيعيان پس از قرآن كتاب اصول كافى ميباشد 

بزرگترين علماىشيعه اين كتاب را مانند نورى در آسمان مذهب تشيع ميدانند نويسنده كتاب در صفحه ششم از اصول كافى تمامى روايات اين كتاب را صحيح و بدون خدشه دانسته كه مستقيماً از معصومين نقل شده اند جالب است بدانيد كه تمامى اصول اعتقادى شيعيان را اين كتاب تدوين كرده است، منجمله: علم غيب ائمه 😉 عصمت ائمه 😜 وجود امام زمان 😄 اين بدان معناست كه اگر اين كتاب را ناديده بگيريم، چيزى به نام مذهب شيعه باقى نمى ماند نويسنده اين كتاب حتى ادعاى ديدار با امام زمان را داشته است و بنا بر رواياتى نامگذارى كتاب نيز توسط امام زمان انجام شده است 🤣🤣
نكته بسيار بسيار مهم اينجاست كه نام نويسنده اين كتاب يعقوب كليمى ابن اسحاق يا ثقه الاسلام محمدابن يعقوب ابن اسحاق و يك يهودى زاده ساكن شهر رى بوده است از آنجا كه ميدانيد يعقوب يك نام يهودى اما دو طرفه اما نام پدر او اسحاق که اصولا هر دو نام از پيامبران قوم يهود هستند و بدليل يهودى بودن لقب وى كليمى بوده است اما دست ترفند باز شيعيان بكار افتاده و براى حفظ آبرو و جلوگيرى از طعن ديگر مذاهب، كلمه كليمى را تبديل به كلينى كرده براى او يك شجره نامه تراشيده اند و نام ثقه الاسلام محمد را را هم به ابتدای آن افزون کردند و بدینسان فرقه آنونسی یهود در اسلام را بها بخشیدند و بدين صورت نويسنده مهمترين كتاب شيعيان كه يعقوب كليمى بود به يعقوب كلينى تغيير يافت(به همين سادگى) البته اينكه تمام اصول اعتقادى شيعيان را يك يهودى زاده و بر اساس اعتقادات يهوديان و اصول فرقه آنونسی مشروح کتاب اسرار پنهان وارد اين مذهب كرده هنوز هم پابرجاست
منبع تغییر نام
===================
کتابخانه اسناد خطی ملی ایران که متاسفانه این کتابخانه بالخص قسمت تغییرات نام آن بدستور ریاست مجلس و رهبری ایران پلمپ شده و اجازه بازدید از آن منوط به گزینش های و مجوزهای رسمی نهادی مختلف است آدرس کتابخانه : ضلع جنوبی مجلس شورای ملی ( اسلامی) میدان بهارستان بالاتر از مدرسه و مسجد مطهری در طهران

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634