مخفى شدن امام زمان از ترس پاره شدن شکمش وجانش؛ نه اصلاح جامعه
روحانيون شيعه در طول تاريخ بر روى منابر فرياد ميزنند كه امام زمان به غيبت رفته است كه روزى براى نجات دنيا ظهور كند و انسانيت را نجات ميدهد. اما روايات كتب معتبر همين روحانيون را كه ميخوانيد ميبينيد كه دليل غيبت ايشان ترس از جانش بوده است و نه چيز ديگر. روايات را خودتان با مستندات کتاب های آنها بخوانید و بدانید امام ته چاهی دروغی بیش نیست و بد گورخیده بده
متن عربى روايت اول: ١) علی بن ابراهیم عن الحسن بن موسی الخشاب عن عبدالله بن موسی عن عبدالله بن بکیر عن زرارة قال : سمعت ابا عبدالله یقول : ان للغلام غیبة قبل ان یقوم . قال : قلت ولم ؟ قال : یخاف و اوما بیده الی بطنه ... .
منبع : اصول کافی ج ١-٢ ( یک کتاب دو جلدی ) - کتاب الحجة - ص ٢٥٠ - چاپ دار المرتضی بیروت . ترجمه : زراره
گفت : از امام صادق شنیدم که می گوید : همانا غلام ( منظور امام زمان ) به غیبت می رود سائل می پرسد : چرا پنهان می شود ؟ گفت : با دستش به شکمش اشاره کرد ( منظور اينكه می ترسد شکمش را پاره کنند و او را بکشند)
متن عربى روايت دوم: ٢) محمد بن یحیی عن جعفر بن محمد عن حسن بن معاویه عن عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن بکیر عن زرارة قال : سمعت ابا عبدالله یقول : ان للقائم غیبة قبل ان یقوم ، قلت : ولم؟ قال : انه یخاف و اوما بیده الی بطنه یعنی القتل. منبع : اصول کافی ج ١-٢ ( یک کتاب دو جلدی ) کتاب الحجة- ص ٢٥١ - چاپ دارالمرتضی بیروت . ترجمه مختصر : امام زمان می ترسد که شکمش را پاره کنند و کشته شود.
متن عربى روايت سوم: ٣) بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن ابیه محمد بن عیسی عن ابن بکیر عن زرارة قال : سمعت ابا عبدالله یقول : ان للقائم غیبة قبل ان یقوم انه یخاف و اوما بیده الی بطنه یعنی القتل. .
منبع: اصول کافی ج ١-٢ ( یک کتاب دو جلدی ) کتاب الحجة- ص ٢٥٣ - چاپ دارالمرتضی بیروت . ترجمه : زراره گفت : از امام صادق شنیدم که می گوید : همانا غلام ( منظور امام زمان ) به غیبت می رود. سائل می پرسد : چرا پنهان می شود ؟ گفت : با دستش به شکمش اشاره کرد . ( منظور می ترسد شکمش را پاره کنند و او را بکشند)
علامه محمدباقرمجلسی در کتاب مراة العقول این روایات را صحیح دانسته است (یعنی حدیث را تصحیح کرده)
حالا شما خودتان با این استناد ها ديديد اين امام موهوم ته چاهی كه زائيده ذهن آخوندها است بيش از هرچيز از ترس جانش مخفى شده است.آنهم در آن عصر شمشیر نه تفنگ توپ و تانک و ... امروز زهى خيال باطل كه اين موجود بيايد و مارا نجات بدهدمراقبش باشید و برایش ته چاه مای بیبی چیکچیک هم بندازید که خودش را خیس نکند

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634