عبا چگونه مرسوم شد🤔برگرفته از کتاب کاروان اسلام صادق خان هدایت
آقای سکان الشریعه می‌گوید البته مستحب است که عبا بپوشند. این حقیر به یاد دارم که در کتاب تاریخ العبا و شولا تألیف اعجوبه‌ دهر و مقراض النواصیر خوانده‌ام که در موقع حمله‌ عرب به بلاد رومیه، اعراب پوست شتر به خود همی پیچیدندی ولی همین که در انبار غله‌ رومیان وارد شدند جوال‌های بسیاری انباشته از کاه و جو در آن یافتندی از فرط گرسنگی ته کیسه‌ها را سوراخ کرده و از محتوای آن با ذوق و شوق مشغول خوردن شدندی. همین که بالا رسیدندی سر آن را سوراخ کرده سرشان را درآوردندی و از دو طرف دست‌های‌شان را. 🤨
پس از آن وقت عبا مرسوم شد🤣

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634