در این فیلم ببینید اگر خدا بخشنده مهربان است چرا این کودک را ناقص خلق کرد ...؟؟؟؟؟
کجا خدا بخشنده و مهربانه ...؟؟؟؟
عدل خدا کجاست ...؟؟؟؟؟ مسلمونا مسیحیا یهودیا ... خدا باوران لطفا جواب بدین ...؟؟؟؟؟؟؟؟

آیا برای درس عبرت گرفتن اونایی که نافرمانی می کنند راههای بهتری برای نشان دادن قدرت خودش نداشت که این کودک را چنین ناقص خلق می کند ...؟؟؟؟؟؟؟؟

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: