یک سئوال از دنیای اسلام و مخصوصا مسلمانان شیعه
میگویید علی بیخ و بن طالبی کدو تنبل در زمانی که محمد دعوی اسلام را کرده اولین نفر شتری بوده که به اسلام گرویده است و در آنزمان یازده سال بیشتر هم نداشته 🤔🤔🤔تا اینجا داستان را همه تاکنون بارها شنیده اید اما سئوال اینجاست که برابر اقسام بلوغ در قرآن دربارۀ بلوغ سه تعبیر به کار رفته است : بلوغ نکاح [سوره نساء آیه 6 ] بلوغ حُلُم [ سوره نور آیات 58 و 59] و بلوغ اَشُدّ [ یوسف :۲۲؛ انعام :۱۵۲؛ قصص :۱۴؛ احقاف :۱۵؛ اسراء:۳۴ و آیات دیگر] و علی بیخ و بن طالبی در سن یازده سالگی مشمول هیچکدام از این نوع بلوغ ها نبوده و بقولی نه حق رای داشته و نه حق انتخاب یا استدلال عقلی 😜🤥 آنوقت بگویید بدانیم کسی که به عبارتی ساده تر هنوز شاش کف نکرده چطوری اولین مسلمان شده است ؟؟؟ 😜😜حالیه پاسخگو باشید ببینم علی حداقل تا سن بلوغ یعنی چهار سال بعدش نمیتوانسته حق رای و یا انتخاب برابر همین آیات قرآنتان داشته باشد چگونه او را اولین مسلمان میدانید و ادعا دارید عقلش خلاف ادعای قرآنتان است ؟؟؟؟ اصلا شما مدعیان اسلام شیعی یا شیهه یا شیشه زده اسلام و قرآن را قبول دارید 🤣🤣🤣
برابر همان قرآن به مجنون و غیر بالغ هم هیچ حکمی روا نیست

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: