آهنگ گل گوزلیم پیشکشی بمناسبت سالروز به درک واصل شدن ابول فضل و حسین تازی...
سالروز به درک واصل شدن ابول فضل و حسین تازی و دار و دسته اش  را به تمامی ایرانیان مبارز و راستین شادباش گفته "حسین پارتی" پر شوری برایتان آرزومندم ...
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: