خائنین و دشمنان ايران و ايرانی در هر لباسی هستند در این فیلم ببینید
خائنین و دشمنان واقعی ایرانیان را بشناسید 

اینان قاتلینی هستند که قربانیان شاید هرگز به فکرشان خطور نمی کرده که اینان قاتلین شان باشند
منجمله علی پروین حرامزاده نان به نرخ روز خور ...

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: