چکیده قرآن کریم و مجید
پ ژ گ چ(1) کف کردین؟(2) ما اینیم(3) ای مردم،ایمان بیاورید به خداوند توانا و دانا و خفن و گل و بلبل(4) لاکن چه ایمان بیارین و چه نیارین سود و ضرری به خدای توانا و قادر و خفن و گل و بلبل نمیرسه(5) ولی اگه نیارین گرز آتشین میکنیم توی اقصی‌نقاطتون(6) لا اکراه فی الدین(7) ولی اگه منو نپرستین در آتش دوزخ هم فیها خالدون و اینا میشین(8) کیست خدا را قرضی نکو دهد؟(9) تا ده برابرشو اون دنیا بهش بدم(10) ضمناً حلوای نسیه به از ترشی نقد(11) زنا نکنین(12) تا توی بهشت به شما مردای پشمالو یه مشت حوری جک و جنده به عنوان پاداش بدم(13) حوریهایی که هر چقدم خفتش کنین بازم باکره‌ان(14)اوووووف...اصن یه وعضی(15) نماز بخونین،تا بهتون حلوا و عسل و جنات من تحت الانهار و اینا بدم...(16) خو دیگه راست گفت خداوند خفن مرتبه

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: