تو بگو با این همه دین و آیین ها چه بر سرمان آمده
با اینهمه درد دین داری اصالتم کو هویتم کجاست

پارگی را مد کردیم با چینی بر شلوارمان و حیا را پاره کردیم با لختی تنمان
حال مانده ایم با بکارتمان چه کنیم !!!!
اقای سرزمین من در کدامین لباس مردانگیت را جستجو کنم؟
بانوی سرزمین من زیر هفت قلعه ارایش با کدامین رستم نجاتت دهم؟؟؟
معصومیتم کجاست؟فرهنگ ایرانی من کجاست ؟اصل و آباد و نسل آریایی من کجاست؟ما کجای این تمدن مدرن خوابمان برده است ؟ ببین دین و دین داری چه کرده با ما که همه چیز مان از یاد رفته

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: