کابل کنسرت آریانا سعید شیر زن شجاع مبارز خرافات و زندان حجاب
امیدوارم تمامی زنان افغان به مانند این شیر زن شجاع از خرافات و زندان حجاب رهایی یابند ...

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: