“تجمع سکوت” فرهنگیان سراسر کشور 27فروردین 94_ساعت 9 الی 12

فراخوان جمعی از فرهنگیان سراسر کشور 27فروردین 94_ساعت 9 الی 12 
با توجه به احکام صادره و شانتاژ خبری رسانه ملی و تنویر افکار عمومی در مورد فرهنگیان محترم وهمچنین عدم توجه دولت و مسئولین به اوضاع وخیم مدارس،معیشت فرهنگیانی که کارد به استخوانشان رسیده است و آینده فرزندان این مرز و بوم و در راستای احقاق حقوق فرهنگیان زحمتکش باتکیه بر اصل 27 قانون اساسی در مورخه پنج شنبه 94/01/27 از ساعت 9:30 لغایت 12 “تجمع سکوت” طبق شرایط ذیل برگزار میگردد.
– تجمع همکاران در مراکز استانها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل اداره آموزش پرورش آن شهرستان می باشد.
– تجمع صرفا صنفی بوده و فرهنگیان فهیم اجازه هیچ حرکت سیاسی و موج سواری به سیاسیون را نمی دهند.
– پلاکاردهایی به رنگ سیاه تهیه کرده و شعارهای در خور شان فرهنگیان بر روی آن نوشته می شود.
بیانیه زندانیان سیاسی (27فرودین)پیشتازی مبارزات معلم ها و ضرورت پشتیبانی
آگاهی یافتیم پیش از 12 اردیبهشت و حتی پیش از 27 فروردین که روز اعتراض عمومی معلم ها اعلام گردیده بود ، معلم های چندین شهر دست به اعتراض زدند و خوشبختانه در اهواز، اساتید دانشگاه و در ماشهر، کارگران به صفوف متحد آن ها پیوستند و شعار آزادی زندانیان سیاسی را سر دادند. این حرکت همایونی است که در روزهای آینده گسترش خواهد یافت. روزهایی که دانشجویان و دانش آموزان نیز به صفوف کارگرها و معلم ها پیوسته و در روزهای 11 و 12 اردیبهشت به سیلی خروشان تبدیل میشوند. چرا به آنها نمی پیوندیم؟!


https://www.youtube.com/watch?v=9t2exvq5Pls


https://www.facebook.com/amir.mehdipuor9028