تا نگویند که از یاد فراموشانند – ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸
در دهمین سالگرد حمله نخست به کوی دانشگاه٬ معترضان به نتایج انتخابات و قتل‌ها و بازداشت‌های متعاقب آن دوباره در خیابان‌های مرکزی تهران دست به راهپیمایی زدند. این راهپیمایی نیز با برخورد خشونت آمیز نیروهای حکومتی روبرو شدند. عده‌ای از بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و مورد شکنجه قرار گرفتند. «محمد کامرانی»٬ «امیر جوادی‌فر»٬ «محسن روح الامینی»٬ «رامین آقازاده قهرمانی» و «اکبر نجاتی کارگر» در اثر این شکنجه‌ها جان خود را از دست دادند. بعدها درگذشت دو پزشک: «رامین پوراندرجانی» و «عبدالرضا سودبخش» مشکوک و مرتبط با حوادث این بازداشتگاه دانسته شد.