رویدادهای تاریخ ساز ایران زمین بی شمارند، اما جاودانگی 18 تیر،
رخدادی بود و هست که ستاره های آسمان علم و دانش میهنمان را، درخشان تر از گذشته در صحنه مبارزاتی آنان متبلور ساخته است. دانشجویان مبارز و آزادیخواه ایران در این رهگذر، با نثار خون های پاکشان، و با دادن جان های نازنینشان در راه میهن و هموطنانشان، پرآوازه ترین حماسه ها و شورانگیزترین مقاومت ها را در برابر آخوندهای تبهکار در تاریخ ایران جاودانه ساخته اند. ترس رژیم آخوندی از این جوانان شجاع و دوست داشتنی، تا حدی زیاد است که در سطح و درون دانشگاه های کشور مأموران و جاسوسان فراوانی را اجیر نموده است. اما این سرنوشت حتمی آخوندها و چماقدارانشان است که سرانجام دختران و پسران عاشق آزادی دست در دست یکدیگر حق آنان را کف دستشان خواهند گذاشت. این جوانان نواندیش و آزادیخواه، انتخاب شرف ایستادگی را بر ذلت تسلیم ترجیح خواهند داد.