بازی حامیان رژیم منحوس آخوندی تروریست پرور بامهره #طالبان_تروریست در #افغانستان...

 

بازی حامیان رژیم منحوس آخوندی تروریست پرور با مهره #طالبان_تروریست در #افغانستان، دورنیست بازی بعد با مهرهای دیگر. تا زمانی که رژیم تروریست پرور اشغالگر حاکم بر ایران سرنگون نشود #ایران و #خاورمیانه روی آرامش بخود نخواهد دید.

#نه_به_جمهوری_اسلامی​ #اعتراضات_سراسری #لعنت_بر_خمینی #مرگ_بر_خامنه‌ای #جاوید_شاه​ تیریست درقلب دشمنان #ایران و #ایرانی #رضا_شاه_روحت_شاد #شاهزاده_رضا_پهلوی​ #پیمان_نوین #همبستگی_ملی #افغانستان_مظلوم

#IRIranianPeopleVoice

#No2IR

#kingdomwithpahlavi

#RezaPahlaviIsOurShah​

#Trump

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :
Telegram: Contact @rasuyab