شاهزاده رضا پهلوی؛ روزی که دور نیست هم‌دستان حمید نوری در دادگاه‌های یک ایران سکولار و دموکراتیک محاکمه خواهند شد...


شاهزاده رضا پهلوی؛

روزی که دور نیست هم‌دستان حمید نوری در دادگاه‌های یک ایران سکولار و دموکراتیک محاکمه خواهند شد. قدردان ایرج مصداقی و همکارانش هستم که با دادگاهی کردن نوری، مرهمی بر زخم مادران داغدار نهاده‌ و گامی بلند برای جنبش دادخواهی ایرانیان برداشته‌اند.

#نه_به_جمهوری_اسلامی​ #اعتراضات_سراسری #لعنت_بر_خمینی #مرگ_بر_خامنه‌ای #جاوید_شاه​ تیریست درقلب دشمنان #ایران و #ایرانی #رضا_شاه_روحت_شاد #شاهزاده_رضا_پهلوی​ #پیمان_نوین #همبستگی_ملی

#IranProtests

#IRIranianPeopleVoice

#No2IR

#kingdomwithpahlavi

#RezaPahlaviIsOurShah​

#Trump


وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :
Telegram: Contact @rasuyab