شاهزاده رضا پهلوی خطاب به توییت علی چلاق مافنگی (خامنه ای)


 شاهزاده رضا پهلوی: 

مردم ما خواهان صلح با غرب ، شرق و منطقه خودمان هستند. شما برای نجات رژیم جنایتکار خود خزر و خلیج فارس ما را فروختید. شما دشمن هستید و دلیل اینکه ایران و همسایگان ما هیچ امنیتی ندارند. به زودی ، وقتی شما از بین خواهید رفت ، ما روابط صلح آمیز را با همه برقرار خواهیم کرد.

#لعنت_بر_خمینی #مرگ_بر_خامنه‌ای #مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی #فرقه_تبهکار #ضحاک_زمانه #بر_اندازم #ایران_متحد #ایران_را_پس_میگیریم #جاوید_ایران #جاوید_شاه تیریست درقلب دشمنان #ایران و #ایرانی #رضا_شاه_روحت_شاد #شاهزاده_رضا_پهلوی #پیمان_نوین 

#RezaPahlaviIsOurShah

#Trump

#RussiaBloodsuckingDevil

#china_go_away_from_iran

#china_geh_weg_von_iran

#StopExecutionsinIran

#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی

#IranProtests #FreeIran


وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :
Telegram: Contact @rasuyab