درود بر درایت شاهزاده عزیز که مخالف تشکیل دولت موقت در خارج از ایران بودند...


درود بر درایت شاهزاده عزیز که مخالف تشکیل دولت موقت در خارج از ایران بودند. سندی از توله آخوند شریعتمداری که در سایت شورای گراز ایشان برداشتیم 

حال که زمینه برای اتحاد ایجاد شده و به آبان نزدیکتر میشویم سند تجزیه طلبی #حسین_شریعتمداری رو علنی نمیکنم که خود همیهنان واقف و آگاهند تا به موقع پوست ۵۷ تی های خائن به وطن را بکنیم وبفهمانیم کی ایران دوست تر است و کی مردمی تر #بی_صفت

#جاوید_ایران

#جاوید_شاه تیریست در #قلب دشمنان #ایران و #ایرانی

#شورای_گراز

‎#KingdomWithPahlavi

نور بر تاریکی پیروز است

#رضا_شاه_روحت_شاد

#رضا_شاه_بزرگ_پدر_ایران_نویین

#شاهنشاه_آریامهر

#شهبانو_فرح_پهلوی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_متحد #قدرت_مردم #بر_اندازم #فرقه_تبهکار #زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد #آزادشان_کنید #اعدام_نکنید

#StopExecutionsinIran

#RussiaBloodsuckingDevil

سیاسی نیستی انسان که هستی

سیاسی نیستی ایرانی که هستی

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!

نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!

هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست

مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار

لعنت بر خمينی هندی زاده

مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی

نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران

برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن

زنده باد آزادى

پاينده باد ایرانی و ايران آريايی 

جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی 

#مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی
#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی
#iranprotests

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman PahlaviTelegram: Contact @rasuyab


Telegram: Contact @Kashef_Rasu