شاه فقید با ملکه ایران و شاهزاده در حال تماشای عظمت آن دوران و هماهنگی اجرای،نیروی هوایی ارتش


‏‎‎شاه فقید با ملکه ایران و شاهزاده در حال تماشای عظمت آن دوران و هماهنگی اجرای،نیروی هوایی ارتش هستند.گرامی باد یاد و خاطره ی شاهنشاه وعقابان آسمان آبی ایران و سرفرازان ارتش شاهنشاهی. 

#جاوید_ایران

#جاوید_شاه تیریست در #قلب دشمنان #ایران و #ایرانی

نور بر تاریکی پیروز است

#رضا_شاه_روحت_شاد

#رضا_شاه_بزرگ_پدر_ایران_نویین

#شاهنشاه_آریامهر

#شهبانو_فرح_پهلوی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_متحد #قدرت_مردم #بر_اندازم #فرقه_تبهکار #زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد #آزادشان_کنید #اعدام_نکنید

#StopExecutionsinIran

#RussiaBloodsuckingDevil

سیاسی نیستی انسان که هستی

سیاسی نیستی ایرانی که هستی

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!

نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!

هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست

مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار

لعنت بر خمينی هندی زاده

مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی

نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران

برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن

زنده باد آزادى

پاينده باد ایرانی و ايران آريايی 

جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی 

#مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی
#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی
#iranprotests

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman PahlaviTelegram: Contact @rasuyab


Telegram: Contact @Kashef_Rasu