رضا شاه بزرگ: آنکس را که به مملکت خیانت میکند، باید در دریا بیندازند

 

رضا شاه بزرگ💙 پدر ایران دوست و ایران ساز روحت شاد 

سكوت و بي تفاوتي خيانت به مام ميهن است 

التماس غيرت هم ميهنان

#روسیه_از_ایران_برو_گمشو!

#کاسپین_فروشی_نیست 

#جاوید_ایران 

#جاوید_شاه

#رضاشاه_روحت_شاد #شاهنشاه_آریامهر #شاهزاده_رضا_پهلوی #بازگشت_به_مشروطه #ایران_متحد #فرقه_تبهکار #IranRegimeChang #براندازم #RezaPahlavi #پرچم_سه_رنگ_شیر_و_خورشید #مرگ_بر_خامنه_ای #با_پهلوی_تا_رفراندوم #اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #مرگ_بر_دیکتاتور

#مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی
#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی
#iranprotests

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman PahlaviTelegram: Contact @rasuyab


Telegram: Contact @Kashef_Rasu