شاهنشاه و شهبانو در کنار کودکان یتیم نشسته و خوراک با آنان می خوردند


بازدید شاهنشاه آریا مهرمحمد رضا شاه پهلوی از کلاس های سوادآموزی بزرگسالان و صرف خوراک در کنار کودکان بی سرپرست به همراهی شهبانوفرح پهلوی 

مرگ بر شما شورشیان ۵۷ که گفتید مرگ بر شاه

جاوید شاه 💙 تیری ست در قلب دشمنان ایران و ایرانی.

#جاوید_ایران

#جاوید_شاه

#رضا_شاه_روحت_شاد

#رضا_شاه_بزرگ_پدر_ایران_نویین

#شاهنشاه_آریامهر

#شهبانوفرح_پهلوی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_متحد #قدرت_مردم #بر_اندازم #ایران_را_پس_میگیریم

#مرگ_بر_کلیت_و_تمامیت_جمهوری_اسلامی
#رای_من_براندازی_است
#وعده_ما_هر_لحظه_هر_مکان_تا_سرنگونی
#iranprotests

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman PahlaviTelegram: Contact @rasuyab


Telegram: Contact @Kashef_Rasu