شکنجه گاه های وزارت اطلاعات و محل نگهداری زندانیان #کرمانشاه را بشناسید!


یکی از اماکن نگهداری بازداشتیان اخیر در اعتراضات آبان ماه ۹۸ که تحت نام «اداره اطلاعات ۱۱۳ کرمانشاه» شناخته میشود، از مراکز و شکنجه گاه هاییست که دارای سلول های انفرادی و مجزا و محل نگهداری بسیاری از معترضین آبان ماه ۹۸ میباشد.
 این بازداشتگاه، در میدان نفت کرمانشاه واقع شده و دارای یک دکل مخابراتی میباشد که این محل را متمایز و قابل شناخت میکند. داخل این محل بیش از ۳۰ ساختمان و چند سوله که برخی از آنان مربوط به نگهداری بازداشت شدگان، برخی از آنها از جمله یکی از سوله های آن، دارای سلول های انفرادی میباشد که زندانیان با چشمبند در آن نگهداری، بازجویی و شکنجه میشوند. تمامی بازداشت شدگانی که به این محل منتقل میشوند، با چشم بند انتقال داده میشوند.
از همه هموطنان و آزادیخواهان میخواهیم تا دست اندرکاران و جنایتکارانی که در این محل، مشغول شکنجه و کشتار معترضین هستند را با عکس و مشخصات به راسویاب معرفی کنند.
لوکیشن:
https://goo.gl/maps/BFHnpXw8t7TCkpyk9

#iranmassacre 
#iranprotests

🆔@Kashef_Rasu
🆔@Rasuyab
سیاسی نیستی انسان که هستی
سیاسی نیستی ایرانی که هستی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥
جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی ♥

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi
Telegram: Contact @rasuyab

Telegram: Contact @Kashef_Rasu