دادستان قاتل و جنایتکار استان یزد محمدرضا حدادزاده


دادستان های جنایتکار و قاتل هر استان که در دستگیری و محاکمه براندازان و دستگیرشدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ نقش اصلی را ایفا میکنند، شناسایی و مشخصات کامل آنها را در اختیار راسویاب قرار دهید.
 محمدرضا حدادزاده دادستان قاتل و جنایتکار استان #یزد که طی ۱۱ سال گذشته، بعنوان معاون دادستان یزد مشغول بکار بوده و تیرماه امسال بدلیل تفکر تندرویانه و سرکوبگرانه اش، بعنوان دادستان کل ارتقاء پیدا کرد.
وی همان قاتل کثیفی است که در ۲۶ آبان ۹۸، از دستگیری ۴۰ تن از معترضین خبر داد و آنها را «اغتشاشگر» نامید.
اطلاعات و مشخصات کامل وی شامل آدرس منزل، نوع خودرو، زمانبندی و مسیرهای تردد وی را در اختیار راسویاب قرار دهید.

#iranmassacre 
#iranprotests

🔴این #انقلابیست_تا_پیروزی
🆔@Kashef_Rasu
🆔@Rasuyab
سیاسی نیستی انسان که هستی
سیاسی نیستی ایرانی که هستی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم!!!
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!!
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥
جاوید شاه جاوید خاندان پر فروغ پهلوی ♥

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi
Telegram: Contact @rasuyab

Telegram: Contact @Kashef_Rasu