پسری که در میدان فرمانداری شهریار تهران به دست ماموران پلیس کشته شد ۲۵ آبان


مردم مامور ضحاک زمانه را گرفتند و لگد کوب کردند و با گاز اشک آور و پلیس ضد شورش متفرق شدند
آغاز پایان حکومت دیکتاتوری
اتحاد رمز پیروزی است
اتحاد = سرنگونی رژیم منحوس آخوندی
#جاوید_ایران
#جاوید_شاه
#رضاشاه_روحت_شاد #ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره #ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
#رضا_شاه_بزرگ #شاهنشاه_آریامهر #شهبانو_فرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #ایران_متحد #قدرت_مردم #بی_تفاوت_نباشیم #ایران_را_پس_میگیریم

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi