شهریار میدان انقلاب آتش زدن نماد انگشتر هندیزاده (خمینی گجستک) ۲۵ آبان


اتمام حجت با جمهوری ننگین اسلامی تروریست پرور است.
آغاز پایان حکومت دیکتاتوری
سراسر کشور آمادە باشید
اتحاد رمز پیروزی است
اتحاد = سرنگونی رژیم منحوس آخوندی
#جاوید_ایران #جاوید_شاه #رضاشاه_روحت_شاد #ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره #ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
#رضا_شاه_بزرگ #شاهنشاه_آریامهر #شهبانو_فرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #ایران_متحد #قدرت_مردم #بی_تفاوت_نباشیم #ایران_را_پس_میگیریم

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی رضا پهلوی: http://instagram.com/rpportfolio

جهت همراهی با ما در فیسبوک بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Princess Iman Pahlavi