آهنگی بسيار زيبا از مژگان بنام آیه عظیمی برای مبارزه با خرافات و حمایت از حقوق زنان
به اميد آزادى زنان كشورمان از چنگال اسلام كثيف و اهريمنى

چرا كه تا زمانى كه قوانين قرون وسطايى اسلام حاكم است هيچ كس روى خوش و آرامش را نخواهد ديد

قوانينى كه تمامى حق و حقوق اوليه انسانى را از تمامى زنان سلب كرده است و بنام دين از آنان يک برده جنسى ساخته است

اينهم كارى بسيار زيبا از مژگان عظیمی عزیز که برای مبارزه با خرافات و حمایت از حقوق زنان در جامعه فارسی زبان فعالیت می کند . مژگان_عظیمی_آهنگ آیه

نه اسلام
نه قرآن
آزاد افغانستان

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home