یکی می‌گفت: آخونده خوب آخونده مرده و سقط شده هست ولی من مخالفم😋
فقط به معقد عمام خمینی نگاه کنی و ببینی که برای ساختنش و همچنین بازسازی اون و ... صدها میلیارد خرج شده و آدم های نفهم میرن سر قبرش تا از یه مرده که خودش به راحتی سقط شد شفا بگیرن اونهم از آخوندی که ماشین کشتار شد از زمان ورودش تا موقع سقط شدنش از عن قلاب و جنگ های خیابانی بگیر تا 8 سال جنگی میلیون رو به کشتن داد میفهمید که ضرر آخوندهای مرده خیلی بیشتره😑
تازه هنوز داره مثل عمام رضاکفترباز زمین های اطرافش روبه اسم تولیت میبلعه گور به گور شده دست بردار هم نیستش
کاش این هندی رو به سبک هندی ها دفن میکردن 😜😜یعنی جنازه ی منحوسش رو میسوزوندن🔥🔥🔥😁😁😁

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home