ببینید کسانی که برای دفاع از آب و خاک میهن رفته بودند آزاد اندیش و آزاد مرد بودند
اسلحه به روی دشمنان ایران و ایرانی کشیدند و در راه میهن جانفشانی کردند
کسانی که در حال حاضر جزیی از نیروهای مسلح هستند و اسلحه به روی هم میهنانمان خودشان می کشند بدانید ایرانی نیستند بلکه تازی زاده هستند و فرزندان ایران زمین با اینان به شدیدترین وجه برخورد خواهند کرد
نه اسلام
نه قرآن
هر دو فدای ایران

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home