امامزاده سازی در تخت جمشید ایرانیان میهن پرست آماده باشید تا این امامزاده های دروغین را به آتش بکشیم
هدف رژیم منحوس آخوندی از بوجود آوردن این گونه مراکز جهل و نادانی و مراکز فساد خارج و بی ارزش کردن  مراکز باستانی و تاریخی کشورمان را دارد
چرا که نزدیک بودن اینگونه مراکز به مکان های باستانی آنها را از لیست یونسکو خارج کرده و غارت و نابودی آنان را برای رژیم منحوس آخوندی سهل تر می کند
مرگ بر اصل ولایت وقیح

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home