ساده ترین روش تهیه ماسک ضد گاز اشک آور برای مقابله با مزدوران رژیم منحوس آخوندی
ایرانیان مبارز و با غیرت بپا خیزید
ایرانی با غیرت ساده ترین روش تهیه ماسک ضد گاز اشک آور برای مقابله با مزدوران رژیم منحوس آخوندی
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634 
(2) Heretic/مرتد - Home
(3) Truth حقیقت - Home
(3) فرهنگ ناب اسلامی - Home
تهران بزرگ (Capital City Tehran)