کوروش بزرگ : دست هایی که کمک می کنند مقدس تراز لبهایی هستند که دعا می کنند ...فرزندان عاشق ایران بانو مادران غرب کشور عزادار هستند به یاری قلب های دردمند شان بشتابیم 
زیرا که خرسنداند ملا های تازی پرست حاکم بر ایران از شکستن قلب ایران زمین ♥ کویر 
نه می بخشیم٬ و نه فراموش میکنیم!!! 
هر كس برانداز نيست راهش با ما يكی نيست
مرگ بر اصل ولايت وقيح و خامنه ای دزد و جنايتكار
لعنت بر خمينی هندی زاده
مرگ بر خائنين به ايران و ايرانی
نه اسلام نه قرآن هر دو فدای ایران
برافراشته باد پرچم سه رنگ شیروخورشید نشان بر بام میهن
زنده باد آزادى
پاينده باد ایرانی و ايران آريايی ♥ 

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634