آخرین خبر از گردهمایی پاسارگاد 7 آبان 1396
افشاء کردیم و باز هم فاش می گوییم
هفتم و پنجم آبان دست آویز مزدوران و عوامل رژیم کثیف جمهوری اسلامی است
متاسفانه کسی گوش نکرده و همین ناکسان فیسبوکی خارج نشین باعث و بانی دستگیری مبارزان درون مرز ایران هستند فیلمی داریم نگاه کنید ما نمی گوییم چه کسی یا کسانی ما می گوییم ناکسانی و بی وطن هایی که به نام مبارز خود را در بعضی گروه ها دخیل کرده و خود را قمپزسیون معرفی کرده و باعث و بانی دستگیری مبارزان و آزادیخواهان درون مرز می شوند . نام های این افراد آشناست شاید حتی خود شما هم عضو این گروه ها باشید پس یادتان باشد تک تک شما مسئول جان و مال و ناموس مبارزان در بند هستید چون شما سبب شدید هر کسی فریب این ناکسان را بخورد و به دام ماموران دژخیم رژیم کثیف جمهوری اسلامی گرفتار شود روی سخنم با توست اشتراک بزار افشاء کن و رسوا کن این خائنین به مردم ایران را باشد تا کسی دیگر فریب این جماعت هفت رنگ را نخورد و مطمئن باش ایرانی نیستی تا مادامی که پیرو این خونخواران وطن فروش باشی

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد:
(6) Free iran ایران آزاد - Home 634