شهربانو دروغی به بزرگی تاریخ شیعه در ایران 😮
از چه زمانی بچه نابالغ توانسته زنی را آبستن کند که شهربانو دومین آن باشد
در تاریخ آمده است یزد گرد سوم در قلعه یزدگرد در 15 کیلومتری سه راهی ریجاب به سرپل ذهاب در استان کرمانشاه به حکومت رسید و این مصادف با حمله اعراب به ایران بود و اما در تاریخ نیز آمده است یزدگرد سوم در سیزده سالگی بدست آسیابانی بنام مرد آویج در شیراز به قتل رسیده است با توجه به سن بلوغ و اینکه یزدگرد سوم در ضمن فرارش تا شیراز در سنین دوازده تا سیزده سالگی بوده و اصولا بالغ نبوده که صاحب دختری هم باشد بگویید بدانیم یه پسر نابالغ 12 الی 13 ساله کی ازدواج کرده که نه ماه بعدش زنش برای او دختری زاییده باشد تا مثلا شهربانو و زن امام حسین شما بشود؟؟؟ در صورتیکه تمامی مورخین قدیم و معاصر حتی علی اکبرخان دهخدا نیز شهربانو و مقبره دروغین آن در شهرری را دروغی بزرگ از تاریخ جعلی شیعه برای فریب عامه مردم میداند فقط بگویید چطور پسر بچه نابالغ زن گرفته و کی و در چه زمانی حامله یا آبستن کرده !!! همین ما را بس😁😁😁
منابع تاریخی که شهربانو را هم مردود میدانند
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️
دهخدا شهربانو در واقع از ربیع الابرار زمخشری و قابوس نامه اخذ شده است.
سید جعفر شهیدی در کتاب زندگانی علی بن الحسین شهربانو را رد می کند
عباس قمی، منتهی الامال، باب ششم: در بیان ولادت حضرت امام زین العابدین
«ازخشت تا خشت» محمود کتیرایی و هزاران گواه مستند تاریخی دیگر

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: