نامه ای از یک دختر ایرانی به محمد ابن عبدالله پیامبر دین کامل اسلام
به نام انسان بخشنده مهربان

میدانم زبانم را نمیفهمی و الله تو فقط عربی بلد است اما در جهنم که پر از کفار است قطعا کسی هست که زبان من را بداند و عربی هم بلد باشد تا برایت ترجمه کند

من یک دختر ایرانیم که طبق گفته ات خواندن و نوشتن برای من کراهت دارد(رسائل الشیعه ج 20 ص 176)اما من خواندن و نوشتن را اموختم و دینت را شناختم.
هر چه ایات کتاب اسمانیت را جست و جو کردم چیزی نیافتم که از حق وحقوق من دفاع کرده باشی تو شاید زنان سرزمینت را از زنده به گور کردن نجات دادی اما زنان سرزمین پارس را به اسارت کشاندی.
بی شک خودت هم فکر نمیکردی دینت انقدر گسترش یابد(92 انعام و 7 شوری)اما وقتی با وعده ی بهشت تعدادی راپیرو خود کردی به این پی بردی که دینت جهانی خواهد شد و مخصوص تمام انسانهاست(اعراف151)و مردمان زیادی را اسیر خرافات خود میکنی.
به تو تبریک میگویم زیرا ایرانی ها را در خرافات اسیر کردی به نظر من جایزه اسکار زیرک ترین و باهوش ترین فرد را باید به تو بدهند.
مردان و زنان سرزمین من که بی شک جامانده ی اعرابی هستند که به سرزمین من حمله کردن و تعداد زیادی هم از جهنم تو میترسند به خاطر دین تو بارها دیده ام به هموطن خود فحاشی میکنند و زنان نیز بدون خواندن تازی نامه و برخی هم که در دام تفاسیر شیخ ها در دام افتاده اندو بدون پی بردن از افکار تو از ان دفاع میکنند.
انتظاری بیش از این نیست ا ینان از قادسیه خبر ندارن و به جای بابک خرمدین در عزای حسین میگریندهیچ کدام فتوح البلدان را نخوانده اندتا ببینند چگونه دینشان اسلام شده است بی شک پیروز نهاوندی و بابک خرمدین غریب این سرزمینند.
اینان کسانی هستند که توسط مبلغان دینت و ملایان مغزشویی شده اند الگوی اینان به جای یوتاب و ارتمیس زنان تازی شده اند.اینان حتی نمیدانند چرا میگویند زنان سیده شصت سالگی یائسه میشوند
زنان سرزمین من حتی نمیدانند چرا دختر از سن 9 سالگی به بلوغ میرسند اگرم بدانند دلایلی است کودکانه,اینان نمیدانند چرا اجازه ی ازدواج دختر با پدر است حتی معنای نکاح و خطبه عقد را نمیدانند وگرنه شرم دارن که بر زبان خود بیاورند.

تمدن اریایی من را دین تو خراب کرد و از ایران ویرانه ای بیش نمانده است.
اما این را بدان هنوز نوادگان بابک خرمدین و دیگر دلاوران هنوز زنده اند و اسیر خرافات نشده اند

اگر دینت کامل است چرا حکم ارتداد و خروج از دینت را مرگ قرار دادی (بخاری ج 4/75 و مغنی 9/ 16-رسائل الشیعه ج 2 ص 324)مگر انسان اشرف مخلوقات نیست وعقل ندارد قطعا اگر دین خوبی بود از ان خارج نمیشد.

اما من اگاهانه از دین تو خارج شدم وجهنم را به عشرتکده ی بهشت تو ترجیح میدهم.
عده ای از مردمان سرزمینمنمیدانند ونمیخواهند که بدانند حق هم دارند جهنمی که تو وعده دادی خیلی ترسناک است.

یک سوال مگر همه ی پیامبران از سمت یک خدا برای هدایت بشر نیامده اند پس چرا الله تو دستور داده است که از یهودیان و پیروان اهل کتاب جزبه دریافت کنی(توبه 29)مگر دین کسی را میشود خرید چرا خدای تو انقدر علاقه به مال و ثروت دارد(ایه 41 انفال یک پنجم غنایم متعلق به خدا و رسول خداست)
همه ی خدایان از نظر من افسانه ای هستند وبه راستی که خدای هر کس به اندازه ی خرد اوست.
همه ی ما انسان هستیم و این خدایان و مذهب هستند که بین بشریت نفاق و تفرقه انداخته اند.

الله تو هم خدای جالبیست انسانی که تمام اصول انسانی را رعایت کندو فقط به وجود تو اعتقاد نداشته باشد را به جهنم میبرد و اورا میسوزاند به راستی که چه خدای عادلی است.

منتظر جوابت ای رسول خدا هستم و جواب این نامه را میتوانی توسط عفیر نازنین(خر رسول الله که با او حرف زده استاصول کافی ج 1 ص 143)برای من ارسال کنی نمیدانم چند سال نوری طول میکشد تا از اسمان هفتم به زمین برسد فقط امیدوارم الله به من عمری بیشتر از نوح بدهد تا پاسخ خود را بدانم.

 برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: