با دین به جنگ زنان نروید
👈👈👈👈👈جبران خليل جبران 👉👉👉👉👉

زني كه حالش با يك كتاب، يك شعر، يك ترانه يا فنجاني قهوه بهتر مي شود را هيچ كس نمي تواند شكست دهد.

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: