نماد صدام حسین قاتل فرزندان ایران به عنوان مصلح عرب در شهرقلقيلية فلسطین
وای بر حماقت مردم وای بر سکوت مردم خون جوانان ایران پایمال شد

ننگ بر تو که با حمایت عرب خیانتی میکنی بر خون جوانان این مرز و بوم 

تاریخ تکرار میشود و بزودی ایرانیانی را خواهیم داشت که بابت مدافع حرم صدام حسین اینبار در فلسطین به خون کشیده شوند ؛ صدام حسینی که درست سی و اندی سال پیش قاتل بیش از چند میلیون جوان ایرانی بود و هنوز هم دوستان شیمیایی و مجروحان جنگی و کوچه پس کوچه های بیشماری از این ماشین کشتار را به نام خود دارند و دولت مظلوم پرور اسلامی عرب تبار با حمایت از فلسطین که به ضم خود کشوری مظلوم است دارایی ایران و ایرانیان را به فلسطین آشغالی بله آشغال به رایگان واگذار کرد تا آن ملت همیشه ظالم عرب آن فلسطینی های خونخوار با ساخت نمادی در میدان شهر قلقيلية یکی از شهر های کشور فلسطین یادواره قاتل جوانان ایرانی را به عنوان نماد مصلح عرب و ناجی عرب بر پا دارند گوش کنید این نماد عرب دوستی است نماد دشمنی با ایرانیان نماد کشتار جوانان ایرانی و به خون کشیدن میلیون جوان ایرانی در کشوری که تو ایرانی تو هموطن آنرا مظلوم میخوانی و برایش روز قدس میگیری و طلا برایش جمع میکنی زنده و جاوید باد ایران زمین مرگ بر دشمنان ایران از آخوند و شیخ گرفته تا هر کسی که اسلام دوست است و باشد حتی رضا پهلوی و یادتان باشد از خون جوانان وطن لاله دمیده مرگ بر هر ایرانی که بخواهد خون جوانان ایرانی را به هر اسمی چه اسلام چه عرب پایمال کند ننگ بر شمایانی که قاتلین دیروزت حسین را از یاد برده ای و قاتلیت امروزت را با حمایت دولتی عرب حمایت میکنند ننگ بر تو که با حمایت عرب خیانتی میکنی بر خون جوانان این مرز و بوم

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: