فقط بگویید بدانیم خدای انحصاری یعنی چه ؟؟😲😲😲
من مامورم که منحصرا خدای اين بلد مکه معظمه را که بيت الله الحرامش قرار داده اند پرستش کنم» سوره النمل آيه ۹۱

برابر سوره المنل آیه ۹۱ محمد مستند به همین آیه مامور به تبلیغ انحصاری خدای مکه و حومه بله همانطوریکه در آیه هم آمده بلد یا شهر مکه و حومه را پرستش کند 🤔🤔🤔 سئوال اینجاست خدای بلدیه مکه !!! پس یعنی هر شهر دیگری در عربستان هم خدایی دیگری داشته نه ؟؟ و همین باعث شده تا قتل و کشتار و جنگ خون ریزی در انحصار خدای مکه باشد تا به واسطه رعب و وحشت حکومت کند ؟؟خود محمد در آیه بعدی آن که گفته فقط هشدار بده است نه چیز دیگری و نه حتی پیغمبل !!! آیا این چنین انحصاریتی میتواند رحمان و رحیم باشد ؟؟ محمد مامور انحصاری از سوی چه کسی بوده ؟؟؟ خدایی که خود عربها بارها محمد را مورد تمسخر قرارش داده بودند ؟؟؟ عکس سوره و آیه و ماله کشیده شده بر روی ترجمه آن به پیوست تقدیم است پاسخ بدهید ببینم خدای انحصاری بلد مکه یعنی چه ؟؟؟؟؟ محمد مامور بوده نه پیغمبول

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: