شوخی با خداباورانی که فسیل ها را به طوفان نوح مرتبط می دانند✳️ 😡
نوح: برید و تموم این خراب کاری رو چال کنید! 🙄🙄🙄

فقط یادتون باشه، ادیاکارا باید آخر از همه و ته زمین قرار بگیرن، بعدش تریلوبیت ها، بعدش دایناسورها، آخر سر هم پستانداران باید در بالا و روی همه قرار بگیرن!!! 😰😰😰
پسر نوح: آخه پدر، این کار یک میلیون سال طول میکشه 🙁🙁🙁

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: