پليس و نيروی مسلح به اين بيغيرتی هرگز نديده ملتی
به حساب تک تک کسانی که با چماق بر سر فرق هموطنانمان زده اند رسیدگی خواهد شد مگر آنکه پیش از سقوط رژیم منحوس آخوندی به آغوش ملت باز گردند و یار و یاور مردم کشورمان باشند ...

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: