دلیل مخالفت رژیم دین فروش آخوندی با قانون 30 20 سازمان ملل مشخص شد
دین = وحشت از واقعیات و علم و دانش 

دلیل هراس دین فروشان معلوم شده چرا که واقعیات و علم و دانش با خرافات مذهبی منافات دارد

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: