روش خطرناک در انجیل برای اثبات ایمان به مسیح😮😮😮
نوشیدن زهر و گرفتن ماربرای اینکه ثابت کنی مسیحی راستین هستی 🤣🤣
در انجیل مرقس امده است که:
نشانه هایی برای ایمانداران واقعی هست از میان انان اینکه با نام من میتوانند شیاطین را از بدن مردم بیرون کنند و به زبان های تازه حرف بزنند و مارها را بردارند و زهر بنوشند بدون انکه اسیبی به انها وارد شود و زمانی که دست هایشان را بر بیماری بکشند شفا میابد،این یک روش وحشیانه و غیر علمی و غیر عملی هست که برای امتحان ایمانداران به مسیح زهر بنوشند و مار هارا بگیرند چونکه ما در تماس با هزاران مسیحی دنیا و کشیش های آنان تاکنون کسی را ندیده ایم زهر کشندە بنوشد و زنده بماند یا بدون رفتن به دانشگاه به همه زبان های دنیا صحبت کنند انجیل هم مثل قران و تورات کتاب و وحی هیچ خدایی نیست چون خدا اشتباه نمیکند
Bible, Gospel of Mark, Chapter. No.16, & Verse Number 17 & 18.
منبع کتاب مقدس، انجیل ، فصل. شماره 16 و آیه شماره 17 و 18
این علامت مار و جام مثلا پزشکان هم برگرفته از همین آزمایش است🤣🤣 لطفا داروخانه ها و پزشکان حواس شان جمع باشد این علامت تبلیغی رسمی برای مسیحیت از انجیل مرقس است توجیه ادبی نکنید

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: