سکوت ما خیانت به انسانیست که بی رحمانه به او میتازیم
به مقدساتی که پشیزی برای غیر خود اهمیت انسانی نمیدهند تا انتقاد شوند، میکشند سر میبرند و ما خواب ملاک می بینیم متحد شویم متلاشی مان میکنند شیشه زمزم فرو میکنند با رمز الله اکبر زیر میگیرند برای بدست آوردن حوری با سینه های درشت اسید بر صورت زنان ما میپاشند و ترانه، ترانه سرا را میکنند حکم اعدام می دهند مکان صیغه های ساعتی راکنار حرم فراهم میکنند عشاق را فاحشه میخوانند. مادر وبلاگ نویس کارگر را به عزا می نشانند اختلاس های چند هزار میلیاردی را به بیضه چپ دایورت میکنند طاقت بیار رفیق منتظر باش تا یه روز خوب بیاد و ما به لطف این جنایت ها شیر دلان مجازی بی نام نشان شده ایم بله نه نامی و نه نشانی فقط مجازی هستیم همین

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: