بشنويم افاضات ابی هنرگندان كشورمان رو.....
هنرگند بيشرفی كه مزدوری خودش رو ثابت كرد
اول نخواندن شعر خليج فارس در دبی بخاطر دلارهای عربی
حالا هم برای مزدوران دولتی كه نميتوانند به آمريكا بروند....
حالا بايد از اين مردک مافنكی پرسيد خودش رو به چه مقدار دلار به رژيم منحوس آخوندی فروخته كه اينطور داره كأسه ليسی ميكنه....؟؟؟؟
و حالا فائقه آتشين و يا به عبارتی گوگوش
بايد به اين خانم هنرگند گفت شما اگر به ايران برگردی هم هيچ اتفاقی برای شما نميافته......
چرا كه بيرون آمدن شما از ايران هم با برنامه وزارت اطلاعات بود
چراکه شما نگران درآمد دلاری باد آورده هستی ...
پس بيخود مظلوم نمايی نكن....
مگر آدمهای عادی هم ميتوانند براحتی به آمريكا سفر كنند....؟؟؟؟
يعنی وضع معيشتی مردم كشورمان اينقدر خوب شده كه برای تعطيلات به آمريكا سفر ميكنند....؟؟؟؟
اگر واقعا وضع مردم كشورمان اينقدر خوب شده پس چرا اینقدر فقر و فحشا در سطح کشورمان فراوان شده ....؟؟؟؟؟
یعنی شما خبر ندارین که سن فحشا به زیر ۱۲ سال رسیده ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پس اينهمه كليه و كبد و بچه فروشی برای چيه....؟؟؟؟
امت گيج هميشه در صحنه.....
التماس تفكررررررررررررر

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: