خلاصه ای از اسلام در این فیلم ...
از بدو شروع و تاخت و تاز به ابران تا ورود مجددش توسط خمینی به ایران در یک آهنگ رپ باید یادآوری کنیم تمامی اشغار خواننده رپ این مطالب در همین صفحه و یا دیگر صفحات دوستان با ذکر سند و منابع رسمی آن ترتیبا و ترجیحا قبلا اعلام شده و یا خودتان میدانید فقط باید متذکر شوم ایرانی اسلام را به میل و اشتیاق نپذیرفت که این مطلب قابل توجه اسلام پرستان باید باشد که در این موزیک ویدئو هم اشاراتی دارد ایرانی بابت ماندگاری اسلام در ایران هنوز دارد تاوان نفهمی های صفوی و قجری را میدهد وگرنه به فواصل تاریخ بلند ایران آزادی خواهان زیادی داشته و داریم که از ادیان گریزانند پس ایران ضد اسلام است این را بدانید اگر نمیدانید

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: