كداميک برای شمايانی كه ادعای ايرانی بودن را داريد مهم است....؟؟؟؟؟
شخص
اسلام يا ايران....؟؟؟
كداميک برای شمايانی كه ادعای ايرانی بودن را داريد مهم است....؟؟؟؟؟
حداقل تكليف خودتان را با خودتان و مردم كشورمان مشخص كنيد.....
خطاب به آن دسته از مثلا مبارزان که شخص پرستی می کنند .
برای شما شخص مهم است یا کشورمان ایران ....؟؟؟؟
آیا شخص مورد نظر شما حق مماشات با دشمنان ایران و ایرانی و تجزیه طلبان خود فروخته را دارد یا خیر ....؟؟؟؟
آیا شما که خود را مبارز راه آزادی وطن می نامید این اجازه را به شخصیت مورد نظر خودتان می دهید که با دشمنان ایران و ایرانی تحت هر شرايط عنوان و نام های مختلف مماشات کند و چوب حراج بر سر کشورمان بزند
....؟؟؟؟؟
ایران بزرگ آرمان های بزرگ می خواهد
نه اسلام
نه قرآن
هر دو فدای ایران

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: