ماموران تازی پرست نباید در هیچ کجای کشورمان احساس امنیت کنند
مامورانی که نوکری تازی پرستان را می کنند و در جهت حفاظت از آنها گام بر میدارند را شناسایی کنید و در صورت امکان مجازات کنید
دوستان و هموطنان گرامی ماموران تازی پرستی که هموطن عزیزمان رادستگیر کرده اند و به بازداشتگاه های مخوف رژیم منحوس آخوندی برده اند، لطفا آنها را شناسایی کنید
ماموران تازی پرست نباید در هیچ کجای کشورمان احساس امنیت کنند
در صورت شناسایی ماموران تازی پرست نام و نشانی آنها را به ما اطلاع دهید
اشتراک اجباری برای ایرانیان اصیل

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: