قدم زدن زنی با مینی ژوپ در عربستان👏👏👏
آگاهی همیشه مقدمه رهایی است حتی در سرزمین الله خیالی 🇸🇦

بار دیگر بت شکسته شد اما اینبار ابراهیم نبود یک زن بله یک اسطوره زن عربستانی قهرمانانه نشان داد الله روانی و محمد روانپریش هیچ موجودیتی ندارند دو روز پیش یک زن جوان سعودی به نام خلود فیلم خود را با دامن کوتاه و تاپ در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد آفرین به شجاعت اینگونه زنان که با شجاعت خود نشان میدهند الله خیالی در سرزمین خودش هم یک بت سنگی بیش نیست درود بر شجاعت اینگونه زنان که در مقابل با ظلمی به نام دین و اسلام به قیام پرداخته اند ایرانی بیدار شو اینجا عربستان است و این یک زن یک تن انسان نه نفر که با شجاعت خودش درس ایستادگی و همت به ما دارد میدهد و با این حرکت نمادینش الله را به سخره میگیرد اصل خبر

برای ارتباط با ما در فيسبوک به ما بپيونديد: