واکنش و نظر مساعد دادستان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با شکوائیه شا...
واکنش و نظر مساعد دادستان دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با شکوائیه شاهزادۀ رضا پهلوی به شورای امنیت سازمان ملل برای محاکمه خامنه ای به جرم جنایت علیه بشریت.کنفرانس مطبوعاتی لوییس مورنو را در تاریخ 15 دسامبر

International Criminal Court Prosecutor's comment on Prince Reza Pahlavi's complaint to UNSC against Khamenei for crimes against humanity - Luis Moreno's Press Conference on 15 December