به کوری چشم ایران ستیزان با افتخار و سری برافراشته می گویم که پادشاهی خواه ام زیرا ۱۱۸۰ سال پیش از👇

 

به کوری چشم ایران ستیزان با افتخار و سری برافراشته می گویم که پادشاهی خواه ام

زیرا ۱۱۸۰ سال پیش از هجرت محمد، پیامبر مسلمانان، از مکه به مدینه، کوروش بزرگ به پادشاهی ایران زمین رسیده بود و خاندان پر فروغ ایران ساز پهلوی به مناسبت بنیاد نهادن ۲۵۰۰ سال پادشاهی درایران توسط کوروش بزرگ، جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را برگذار کردند.

جاوید_شاه

#کوروش_بزرگ

#رضاشاه_روحت_شاد

#شاهشاه_روحت_شاد

#اعلیحضرت_سیروس_رضا_شاه_دوم_پهلوی_سوم_شهریار_ایران_زمین

برافراشته باد #پرچم_سه_رنگ_شیر_و_خورشید نشان بر بام میهن ایران زمین

#سحر_نزدیک_است

#نور_بر_تاریکی_پیروز_است

#ایران_را_پس_میگیریم

#جانم_فدای_ایران

#اعتصابات_سراسری

#اعتراضات_سراسری

#پاينده_ایران

#IranRevoIution

#IRGCterroristsبرای دیدن پست های شاهزاده رضا پهلوی در شبکه های اجتماعی روی لینک های زیر کلیک کنید👇

وبسایت / صفحات / کانال‌های رسمی: #شاهزاده_رضا_پهلوی

وبسایت:  www.RezaPahlavi.ORG
عکس های خانوادگی:  http://instagram.com/rpfamilyphotos
اینستاگرام هنری و عکاسی: http://instagram.com/rpportfolio


برای دیدن پست های شهبانو فرح پهلوی در شبکه های اجتماعی روی لینک های زیر کلیک کنید👇

سایت رسمی شهبانو فرح پهلوی

Farah Pahlavi - فرح پهلوی - Home | Facebook

توییتر \ نمایه

tiktok-verify-page

Telegram: Contact @farahdibapahlavi

Farah Pahlavi - Official Page (@shahbanou_farah_pahlavi) • Instagram photos and videos


جهت همراهی با ما بر روی لینک های زیر کلیک نمایید :

Telegram: Contact @rasuyab