رشید فریور نماینده ایرانی تبار دمکرات های سوئد در پارلمان: «وقتی قیافه وزیر امور خارجه آن لینده را می بینم حالم بهم می خورد» #مهسا_امینی #MahsaAmini


 رشید فریور نماینده جدید و ایرانی تبار از حزب دمکرات های سوئد در پارلمان در مصاحبه ای با وب سایت نی هتر ایداگ ضمن حمله شدید به سیاست های دولت سوسیال دمکرات در رابطه با #ایران و مشخصا آن لینده وزیر امور خارجه از همین حزب گفت که وقتی آن لینده را می بیند حالش بهم می خورد.

این مصاحبه به زبان سوئدی از طریق پیوند زیر در دسترس است.

Farivar (SD): ”Jag mår illa när jag ser Ann Linde” - Nyheter Idag#مهسا_امینی

#داریوش_علیزاده

#اعتراضات_سراسری

#اعتصابات_سراسری

#ایران_را_پس_میگیریم

#پاینده_ایران

#نه_به_جمهوري_اسلامي

#پهلویسم_تنها_راه_نجات

#رضا_شاه_روحت_شاد

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#جاوید_شاه

#MahsaAmini

#NikaShakarami

#IranProtests

#IRIranianPeopleVoice

#No2IR

#RezaPahlaviIsOurShah

#Trump