مردم شجاع شاهین‌ شهرعلیه ظلم به خیابان‌ها آمدند خرداد ۲۵۸۱

 

مردم شجاع شاهین‌ شهرعلیه ظلم به خیابان‌ها آمدند خرداد ۲۵۸۱#پاینده_ایران

#ایران_متحد #نه_به_جمهوری_اسلامی #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #مرگ_بر_خامنه‌ای  #لعنت_بر_خمینی #اعتراضات_سراسری #همبستگی_ملی #رضا_شاه_روحت_شاد

#جاوید_شاه تیریست درقلب دشمنان

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#Iran

#BloodyAban

#IRIranianPeopleVoice

#No2IR

#RezaPahlaviIsOurShah

#Trump